ปุ๋ยอินทรีย์ตราพี ภูตะวัน 2006 ผลิตภายใต้การถ่ายทอดเทคโนโลยี
จาก กระทรงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บรรจุกระสอบละ 50 กิโลกรัม
ราคาเป็นกันเองถูกจริงๆๆโทรมาสอบถามขอมูลโดยตรง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ต้องตราพี ภูตะวัน 2006powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE